Jocke 070-5916445 & Ida 070-3569109
Kungsgatan 1, 341 43 Ljungby

Handledarutbildning : 17/10

start kl  16,30

Anmälan på sms till Ida 070-35 69 109

Risk 1   13/10

start kl 10-13,15

Anmälan på sms  Till Ida 070-35 69 109

Am Kurs 14/10-15/10

kl 9-15  

Anmälan  till Ida

070-35 69 109 

Automatbil 

Du kan även övningsköra bil med automatlåda hos oss!